Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Μικρό αφιέρωμα στα γυμνά της Imogen Cunningham (1883 - 1970)

..........................................................


                Imogen Cunningham


Imogen Cunningham (/ˈkʌnɪŋəm/; April 12, 1883 – June 23, 1976) was an American photographer known for her botanical photography, nudes, and industrial landscapes. Cunningham was a member of the California-based Group f/64, known for its dedication to the sharp-focus rendition of simple subjects.[1]


Judy Dater, Imogen and Twinka at Yosemite, 1974, gelatin silver print Imogen Cunningham: Spiral Back, 1929 Without Excuse: Imogen Cunningham


Δεν υπάρχουν σχόλια: