Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Μικρή πινακοθήκη μέρος 22ον...

............................................................


       Μικρή πινακοθήκη μέρος 22ον...Το λευκό σύνορο νέων κόσμων. Τι περιμένει να το διαβεί; Ανάδυση αργή, επώδυνη και το πνεύμα πονηρόν. Η ζωή να σκαρφαλώνει τα χρώματα
Paul Gauguin-The loss of virginity-

"Στην Ελλάδα δεν γιορτάζει ποτέ το πνεύμα."
Μόνο το οινό- πνευμα Του Αγιίου Πνεύματος έγραψε ο Γιώργος ΑριστηνόςFelix Vallotton

Rene Magritte


Marcel Marien
Δεν υπάρχουν σχόλια: