Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

"The Christmas Tree" - John Henry Twatchman

................................................................

The Christmas Tree 
       
                - John Henry Twatchman
        The Christmas Tree - John Henry Twatchman

                                          Impressionism

                                  
                  https://www.facebook.com/ chica plastica, 2/12/2014
                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια: