Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Θα ψηφίσω κατά το δωροδοκούν... (Sofia Lampiki / https://www.facebook.com, 21/12/2014)


..........................................................


Θα ψηφίσω κατά το δωροδοκούν...

Χε, χε!... Μαύρο χιούμορ από τη φίλη Sofia Lampiki (https://www.facebook.com, 21/12/2014)


Δεν υπάρχουν σχόλια: