Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Marin Marais Pieces en Trio, Musica Pacifica (YouTube, 31/10/2012)

........................................................

Marin Marais Pieces en Trio, Musica Pacifica


 


Δημοσιεύθηκε στις 31 Οκτ 2012


Marin Marais Pieces en Trio
http://www.amazon.com/Pieces-En-Trio-...

Disc: 1
1. Ste in g: Prld
2. Ste in g: Fant
3. Ste in g: Sarabande
4. Ste in g: Rondeau
5. Ste in g: Gigue
6. Ste in g: Menuet
7. Ste in g: Menuet
8. Ste in g: Passacaille
9. Ste in B flat: Sym
10. Ste in B flat: [Sarabande]
11. Ste in B flat: Air
12. Ste in B flat: Rondeau
13. Ste in B flat: Plainte
14. Ste in B flat: Chaconne
15. Les Contrefaiseurs
16. Ste in g: Plainte
17. Ste in g: Gavotte
18. Ste in g: Sarabande
19. Ste in g: Air
20. Ste in g: Petite Passacaille
21. Ste in B flat: Prld
22. Ste in B flat: Caprice
23. Ste in B flat: Sarabande Grave
24. Ste in B flat: Gavotte
25. Ste in B flat: Gigue
26. Ste in B flat: La Marianne
27. Ste in B flat: Menuet
28. Ste in B flat: Menuet
29. Ste in D: Prld
30. Ste in D: Sarabande Grave
31. Ste in D: Gavotte En Rondeau-Double
32. Ste in D: 1er Menuet
33. Ste in D: 2e Menuet
34. Ste in D: Gigue
35. Ste in D: Sym
36. Ste in D: Fant Champestre
37. Ste in D: 3e Menuet
38. Ste in D: 4e Menuet
39. Ste in D: Rigaudon
40. Ste in D: Bransle De Village

Disc: 2
1. Ste in C: Prld
2. Ste in C: Sarabande
3. Ste in C: Loure
4. Ste in C: Bagatelle
5. Ste in C: Rondeau
6. Ste in C: Chaconne
7. Ste in d: Caprice
8. Ste in d: Gavotte
9. Ste in d: Sarabande En Rondeau
10. Ste in d: Menuet
11. Ste in C: Fant
12. Ste in C: Sarabande
13. Ste in C: Gavotte
14. Ste in C: Menuet
15. Ste in C: Autre
16. Ste in c: Prld
17. Ste in c: Sarabande Grave
18. Ste in c: Rondeau
19. Ste in c: Caprice
20. Ste in c: Gavotte
21. Ste in c: Menuet
22. Ste in c: Autre
23. Ste in c: Fant
24. Ste in c: La Desole, Ou Passacaille Lente - Musica Pacifica M
25. Ste in e: Prld
26. Ste in e: Fant
27. Ste in e: Rondeau
28. Ste in e: Menuet
29. Ste in e: Sarabande
30. Ste in e: Passacaille


Musica Pacifica


Δεν υπάρχουν σχόλια: