Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Johann Sebastian Bach - Suite for lute in E (BWV 1006)

.......................................................

 Johann Sebastian Bach - Suite for lute in E (BWV 1006)

Μεταφορτώθηκε στις 23 Φεβ 2012
[00:00] Prelude
[04:25] Loure
[10:04] Gavotte en rondeau
[13:26] Menuet I
[15:19] Menuet II
[17:10] Bourrée
[19:14] Gigue

 Δεν υπάρχουν σχόλια: