Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Antonio Vivaldi Concerti per Flauto Traversiere/Concertos for Transverse Flute (youtube, 16/4/2013)

....................................................
  

Antonio Vivaldi

Concerti per Flauto Traversiere/Concertos for Transverse Flute
Δημοσιεύθηκε στις 16 Απρ 2013
Antonio Vivaldi

Concerti per Flauto Traversiere/Concertos for Transverse Flute

I. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in E minor RV 432 [Allegro] 0:06
II. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in G major RV 436 [Allegro/Largo/Allegro] 2:56
III. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in D major RV 429 [Allegro/Andante/Allegro] 11:35
IV. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in A minor RV 440 [Allegro non molto/Larghetto/Allegro] 19:54
V. Concerto for 2 Transverse Flutes, Strings and Basso Continuo in C major RV 533 [Allegro molto/Largo/(Allegro)] 28:22
VI. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in G major RV 438 [Allegro/Andante/Allegro] 35:15
VII. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in G major RV 438 "bis" [Allegro] 44:50
VIII. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in D major RV 427 [Allegro/Largo/(Allegro)] 48:45
IX. Concerto for Transverse Flute, Strings and Basso Continuo in E minor RV 431 [Allegro/Allegro] 57:12

Academia Montis Regalis
Barthold Kuijken [transverse, conductor]
Paolo Cantamessa (spala), Paola Nervi, Gabriele Steinfeld, Lorenzo Biangini [violins 1]
Laura Toffetti (spala), Marco Alderuccio, Elia Facchi, Maurizio Lillo [violins 2]
Maurizio Borzone, Pasquale Lepore [violas]
Emilia Gliozzi, Rebecca Ferri [cellos]
Roberto Bevilacqua [double bass]
Elena Bianchi [bassoon RV 438, RV 438 "bis", RV 533]
Marcello Gatti [transverse flute solo RV 533]
Giorgio Paronuzzi [harpsichord]

Δεν υπάρχουν σχόλια: