Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

"Mack The Knife" εις διαφορετικάς εκτελέσεις. Ποια προτιμάτε;... (Μέρος 1ο)

......................................................

 "Mack The Knife"  εις διαφορετικάς εκτελέσεις. Ποια προτιμάτε;... lyrics of L.Armstrong "Mack The Knife"

Oh, the shark has pretty teeth, dear
And he shows them, pearly white
Just a jackknife has MacHeath, dear
And he keeps it out of sight

When the shark bites with his teeth, dear
Scarlet billows start to spread
Fancy gloves though wears MacHeath, dear
So there?s not a trace, mmm of red

On the sidewalk, Sunday mornin', baby
Lies a body, oozin' life
Someone sneakin' around the corner
Is the someone, Mack the Knife?

From a tugboat, by the river
A cement bag's drooppin' down
Yeah, the cement's just for the weight, dear
Bet you Mack, he's back in town

Looky here Louie Miller, disappeared, dear
After drawing out his cash
And MacHeath spends like a sailor
Did our boy do somethin' rash?

Sukey Tawdry, Jenny Diver
Lotte Lenya, Sweet Lucy Brown
Oh, the line forms on the right, dears
Now that Mack, he's back in town

 Εδώ ίσως μια πιο θεατρική ερμηνεία της Ούτε Λέμπερ, αλλά δυστυχώς
απενεργοποιημένη (δηλ. μπορείτε να τη δείτε, αλλά δεν αποθηκεύεται)
https://www.youtube.com/watch?v=SHFXEPYU0FQ

Δεν υπάρχουν σχόλια: