Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

"Ἡ μικρή σου πόλη" ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου (1912 - 1991)

 ...........................................................Νικηφόρος Βρεττάκος (1912 - 1991)Ἡ μικρή σου πόλη


Ἀλήθεια, δέ μπόρεσες νά ξεπεράσεις τήν ἐποχή
πού φοβόσουν τό λύκο καί καρτεροῦσες τόν ἄγγελο.
Μελέτησες τά ἤθη καί ἔθιμα τῆς ἱστορίας,
πέρασες κάτω ἀπ’ τά τόξα τῶν σύγχρονων γεγονότων,
ταξίδεψες. Ὡστόσο δέν μπόρεσες ν’ ἀποβάλεις
τή μικρή παιδική πόλη ἀπό μέσα σου,
τή γινομένη ἀπό ἀγαθά πρόσωπα, τόπους
γυμνούς ἤ κατάφυτους, οὐράνια πράγματα,
μέ τόν σεβάσμιο ἐκεῖνο γέροντα γιομάτον στοχασμό
καί ὕψος, τόν Ταΰγετο, στήν πρωτοκαθεδρία.
Κι ἀλήθεια, πόσο ἀναπαυμένα θά ἔνοιωθες ἄν μποροῦσες,
γυρίζοντας τίς πλάτες στίς γιγάντιες πόλεις,
νά ἐπέστρεφες ἐκεῖ, στά πράγματα πού σοῦ ἔδωσαν
κ’ ὕφανες τό ωραῖο σου ὀνειρο, στό λόφο ὅπου κάθησες
ἕναν καιρό στό θρόνο σου καί βασίλεψες στήν εἰρήνη,
νά ἐπέστρεφες, νά ἐπέστρεφες κάτω ἀπό τά ἱλαρά τους
βλέμματα νά μαζέψεις ξύλα γιά τό βράδυ σου.


[Από το "ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ: Ποιήματα 1967-1970", 1972]


Δεν υπάρχουν σχόλια: