Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Alfred Deller, Feste's song 'Hey, Ho, the wind and the rain'. (youtubw, 27 Νοε 2008)

.........................................................

Alfred Deller, Feste's song 'Hey, Ho, the wind and the rain'.

Ανέβηκε στις 27 Νοε 2008
The incomparable Alfred Deller with an incredibly beautiful performance of the song sung by Feste in Shakespeare's 'Twelfth Night'.

Δεν υπάρχουν σχόλια: