Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Το χρώμα της πατρίδας έχει το χρώμα του εμετού και των... κείμενο και εικόνα (από τη φίλη στο fb sofia lampiki, 10/3/2016)

.....................................................

Το χρώμα της πατρίδας έχει το χρώμα

  του εμετού και των...
"Το θέαμα είναι η κατεξοχήν ιδεολογία, γιατί εκθέτει και εκδηλώνει, στην ολότητα του, την ουσία κάθε ιδεολο­γικού συστήματος: την εξαθλίωση, την καθυπόταξη και την άρνηση της πραγματικής ζωής. Το θέαμα είναι υλικά «η έκφραση του διαχωρισμού και της αποξένωσης των αν­θρώπων μεταξύ τους». Η «νέα δύναμη της εξαπάτησης», που έχει συγκεντρωθεί σ’ αυτό, έχει τη βάση της σ’ αυτή την παραγωγή όπου «με το σύνολο των αντικειμένων διευ­ρύνεται… ο καινούριος τομέας των αλλότριων υπάρ­ξεων στις οποίες υποδουλώθηκε ο άνθρωπος». Είναι το ανώτερο στάδιο μιας επέκτασης που έστρεψε την ανά­γκη ενάντια στη ζωή. «Η ανάγκη του χρήματος είναι, λοι­πόν, η αληθινή και μόνη ανάγκη που γεννάει η πολιτική οι­κονομία.» («Οικονομικοφιλοσοφικά χει­ρόγραφα»). Το θέαμα επεκτείνει σ’ όλη την κοινωνι­κή ζωή την αρχή που ο Χέγκελ συλλαμβάνει σαν αρχή του χρήματος, στη «Realphilosophic» της Ιένα’ είναι «η ζωή αυ­τού που είναι νεκρό και κινείται ενεαυτώ»."
 
 
Γκι Ντεμπόρ: Η κοινωνία του Θεάματος
 
(από τη φίλη στο  fb sofia lampiki, 10/3/2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: