Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

"Νύχτα θα ξεκινούσαμε..." ποίημα του Κωστή Παλαμά (1859 - 1943)

..........................................................


Κωστής Παλαμάς (1859 - 1943)
 ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΜΕ, θ' αφήναμε την πόλη,
 στο λόφο θ' ανεβαίναμε, από τη θάλασσα όλη,
 στη δόξα του όλη όλο τον ήλιο ολόχυτο να ιδούμε·
 των πρωτοπλάστων πρόσμενε η χαρά να τη χαρούμε.
Μα ο ύπνος μάς εγέλασε, και αργήσαμε στην πόλη,
 κ' ύστερα φύγαμε άπραχτοι προς άλ
λο αραξοβόλι.
 Όλα τού ήλιου τα όνειρα, σας ωνειρ
εύτηκα· όμως
 όπου ξυπνήσω, αν
ήλιαγος πάντα στη νύχτα ο δρόμος.


Η ασάλευτη ζωή, 1904
'Απαντα, τομ. Γ΄, σελ. 175Δεν υπάρχουν σχόλια: