Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

G.P. Telemann Concertos for Viola da Gamba / Hille Perl Viola da Gamba Freiburger Barockorchester Petra Müllejans (YouTube, 5/3/2013))

.......................................................

 G.P. Telemann Concertos for Viola da Gamba

Δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρ 2013
G.P. Telemann Concertos for Viola da Gamba

http://www.amazon.co.uk/Telemann-Conc...
http://www.discogs.com/Hille-Perl-Tel...


Sonata In B-Minor For Violin, Viola Da Gamba & B.C. 0:00
Concerto In E-Major For Violin, Viola Da Gamba & B.C. 14:04
Concerto In A-Major For Viola Da Gamba, 2 Violins & B.C. 25:06
Suite In A-Major For Viola Da Gamba, Strings & B.C. 36:26
Concerto In G-Major For Viola (Da Gamba), Strings & B.C. 56:12

Hille Perl Viola da Gamba
Freiburger Barockorchester
Petra Müllejans
)

Δεν υπάρχουν σχόλια: