Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Δύο άριες από την όπερα "Ορφέας και Ευρυδίκη" του Γκλουκ / Philippe Jaroussky & Amanda Forsythe)

.............................................................


Philippe Jaroussky records Gluck: Che farò senza Euridice (Orfeo ed Euridice)

 (youtube, 23 Απρ 2018)

Gluck: Orfeo ed Euridice - album out 18 May 2018. https://warnerclassics.lnk.to/gluck Star countertenor Philippe Jaroussky continues his exploration of operatic settings of the Orpheus myth with the most famous of the many operas inspired by the story of the Greek poet who searches for his dead wife in the Underworld: Gluck's Orfeo ed Euridice. It contains one of the world's best-loved operatic arias, Orfeo's restrained, but moving lament, 'Che farò senza Euridice'. Conducted by Diego Fasolis, his is the world premiere recording of a version of the opera that was performed at the Royal Palace in Naples in 1774, 12 years after Orfeo ed Euridice was staged in Vienna as the first of Gluck's 'reform operas'. In these works Gluck emphasised simplicity of form and directness of expression, consciously rejecting the extravagances of opera seria, which dominated the early 18th century and was typified by convoluted plots and extended showpiece arias.


Gluck: Orfeo ed Euridice - Aria: Senza un addio? (Amanda Forsythe)

 (youtube, 4 Μαΐ 2018)


Δεν υπάρχουν σχόλια: