Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

H.I.F. Biber Rosenkranz Sonaten, The Mystery Sonatas 1 & 2 (youtube, 22 Σεπ 2014)

...........................................................


H.I.F. Biber Rosenkranz Sonaten, The Mystery Sonatas 1


(youtube, 22 Σεπ 2014)

Heinrich Ignaz Franz Biber Rosenkranz Sonaten 1 
Disc: 1 
1. I. The Annuciation 2. II. The Visitation 3. III.
Heinrich Ignaz Franz Biber Rosenkranz Sonaten 1 Disc: 1 
1. I. The Annuciation 2. II. The Visitation 3. III. The Nativity 4. IV. The Presentation 5. V. The Finding in the Temple 6. VI. The Agony in the Garden 7. VII. The Scourging of Jesus 8. VIII. The Crowing of Jesus with Thorns
The Nativity 4. IV. The Presentation 5. V. The Finding in the Temple 6. VI. The Agony in the Garden 7. VII. The Scourging of Jesus 8. VIII. The Crowing of Jesus with Thorns

H.I.F. Biber Rosenkranz Sonaten,The Mystery Sonatas 2

(youtube, 22 Σεπ 2014)

Heinrich Ignaz Franz Biber Rosenkranz Sonaten 2 Disc 2 
1. IX. Jesus carries His Cross 2. X. The Crucifixion 3. XI. The Resurrection 4. XII. The Ascension 5. XIII. The Descent of the Holy Ghost 6. XIV. The Assumption of our Lady 7. XV. The Crowning of the Blessed Virgin Mary 8. Passacaglia

Εδώ περισσότερα εργο-βιογραφικά για τον Heinrich Ignaz Franz Biber

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Ignaz_Franz_Biber

Δεν υπάρχουν σχόλια: