Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

"Σκοπός της τέχνης και της ποιήσεως" μικρή ανθολογία από τον φίλο στο fb, συγγραφέα και ποιητή Κώστα Κουτσουρέλη (facebook, 12/6/2017)

.............................................................

Σκοπός της τέχνης και της ποιήσεως

 μικρή ανθολογία από τον φίλο στο fb, συγγραφέα και ποιητή Κώστα Κουτσουρέλη (facebook, 12/6/2017)
 

Ύψιστος σκοπός της ποιήσεως, ως και πάσης καλλιτεχνίας, είναι η τέρψις. Ο νους του αναγνώστου θέλει να τέρπηται και ουχί να κοπιά.

Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ
~ . ~
Θά 'πρεπε νὰ μοῦ ἀρέσει ἡ μουσικὴ τοῦ Σούμαν περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι μοῦ ἀρέσει, τολμῶ νὰ πῶ πὼς θὰ μποροῦσα νὰ ἐξαναγκάσω τὸν ἑαυτό μου νὰ τοῦ ἀρέσει περισσότερο ἂν προσπαθοῦσα, μὰ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἐξαναγκάζω τὸν ἑαυτό μου νὰ ἀρέσκεται σὲ κάτι, μοῦ ἀρέσουν ὅσα μὲ κάνουν νὰ ἀρέσκομαι σὲ ἐκεῖνα ἀμέσως, δίχως τὴν παραμικρὴ προσπάθεια.

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΑΤΛΕΡ
~ . ~
Γιατί το διασκεδαστικό είναι στοιχείο της Τέχνης απαραίτητο. Γενικά, η Τέχνη είναι Μία. Κι είτε μεγάλη, είτε μικρή -γιατί υπάρχει και μικρή αλλά γνήσια Τέχνη- είναι, και πρέπει να είναι, και δεν μπορεί παρά να είναι, διασκεδαστική.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
~ . ~
Ἀλλ' ἡ ποίησις εἶναι φαινόμενον κοινωνικόν, εἶναι τέχνη, καὶ ὡς τέχνη προϋποθέτει παράδοσιν, προϋποθέτει ἐπίσης τὴν ἀντικειμενικὴν ἀναγνώρισιν καὶ ἐκτίμησιν ἐκ μέρους τῶν ἄλλων. Εἰδεμὴ καταντᾷ ἁπλῆ ἐκδήλωσις ἀτομικῆς ἰδιορρυθμίας. Εἰς τὴν κρίσιν μας περὶ τέχνης ὁ παράγων τοῦ ἀπολαύοντος τὸ καλλιτέχνημα δὲν εἶναι ὀλιγώτερον σημαντικὸς ἀπὸ τὸν παράγοντα τοῦ δημιουργοῦντος, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἦτο δυνατὸν, φιλοσοφῶν περὶ τέχνης, νὰ ἐγκολπωθῇ τὸν ἄκρατον ὑποκειμενισμὸν καὶ τὴν ματαιοφροσύνην "μοντέρνων" καλλιτεχνῶν, ποὺ συχνάκις ἀγνοοῦν τὸ κοινόν, συχνότερα ὅμως ἀγνοοῦνται καὶ ἀπ'αὐτό, καὶ ἀπ' αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς κεχηναίους ποὺ τοὺς λιβανίζουν.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: