Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Joseph-Marie-Clément Dall'Abaco - Kristin Von der Goltz (youtube, 5 Ιουλ 2012)

........................................................


Joseph-Marie-Clément Dall'Abaco - Kristin Von der Goltz


2 - 4:20 3 - 7:12 4 - 14:12 5 - 21:32 6 - 23:52 7 - 29:23 8 - 38:13 9 - 42:12 10 - 44:48 11 - 48:42

Δεν υπάρχουν σχόλια: