Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Boris Pasternak, Sergei Aisenstein, Vladimir Mayakovsky and Lilian Brik

........................................................

Boris Pasternak, 
Sergei Aisenstein,
Vladimir Mayakovsky 
and Lilian Brik


Δεν υπάρχουν σχόλια: