Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Jakob Klein (1688-1748) Sonatas for Violoncello (youtube, 22/5/2013)

.........................................................


Jakob Klein (1688-1748) Sonatas for Violoncello 

 

 

Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐ 2013
Jakob Klein (1688-1748) Sonatas for Violoncello

No.5 in A minor 0:00
No.2 in A major 14:08
No.4 in E major 26:04
No.1 in B flat major 37:46
No.3 in G major 47:26
No.6 in C minor 58:46

Instruments:
Baroque Cello by Leopold Wildhalm Nurnberg 1785
Baroque Lute by Ivo Margherini Bremen 2001
Viola da Gamba by Ingo Muthesius Berlin 1978

Painting: A Merry Musical Company, (detail) 1635-45 by Jan Hermansz van Biljert (1597-1671
)Δεν υπάρχουν σχόλια: