Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

"...εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί..." από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κεφ. 12, 31 - 37)

.........................................................


"...εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί..."


Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την ώρα που ξεκινά να γράφει το Ευαγγέλιό του με την καθοδήγηση ενός αγγέλου. Πίνακας (ελαιογραφία) του Ιταλού ζωγράφου Μικελάντζελο Μερίζι Καραβάτζιο (Caravaggio) Ο άγιος Ματθαίος και ο άγγελος, έργο του 1602.


"...Δια τούτο λέγω υμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις, η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις ' και ός εάν είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ ' ός δ' αν είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι. Ή ποιήσατε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν, ή ποιήσατε το δένδρον σαπρόν, και τον καρπόν αυτού σαπρόν ' εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. γεννήματα εχιδνών, πώς δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. λέγω δε υμίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν  οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως. εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση..."                                                       ***"...Γι' αυτό σας λέω, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους, η βλασφημία όμως κατά του Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Όποιος πει λόγο εναντίον του Υιού του ανθρώπου, θα συγχωρεθεί ' αλλ' όποιος μιλήσει εναντίον του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα συγχωρεθεί, ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στον μέλλοντα. Ή κάνετε το δέντρο καλό, οπότε και ο καρπός του θα είναι καλός ή κάνετε το δέντρο σάπιο, οπότε και ο καρπός του θα είναι σάπιος, γιατί από τον καρπό γνωρίζεται το δέντρο. Γενιά εχιδνών, πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για καλά πράγματα, αφού είστε πονηροί; Διότι το στόμα μιλά εκείνο από αυτά που είναι γεμάτη η καρδιά. Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει από το αγαθό που έχει αποταμιεύσει μέσα του, και ο κακός άνθρωπος από το κακό που έχει μέσα του βγάζει το κακό. Σας λέω, ότι για κάθε λόγο ανωφελή, που θα πουν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν την ημέραν της κρίσεως, γιατί από τους λόγους σου θα δικαιωθείς και από τους λόγους σου θα κατακριθείς"...
Δεν υπάρχουν σχόλια: