Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Δύο δημοτικά τραγούδια (από "ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ" εκλογή, εισαγωγή, σχόλια Γιώργου Ιωάννου, "Ερμής")

.............................................................


                Δύο δημοτικά τραγούδια

     (από "ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ" 
               εκλογή, εισαγωγή, σχόλια Γιώργου Ιωάννου, "Ερμής")  

 
Πόθος ξεθυμασμένος

Άλλη βολά σ' αγάπαγα και σ' είχα στην καρδιά μου,
και τώρα δε σε δέχομαι κορδέλα στα μαλλιά μου.
Μ' έφυγε ο πόθος από σέν', κι όρεξη εχάθη,
σ' είχα γαρούφαλο στ' αυτί, και τώρα σ' έχ' αγκάθι.

 Ζωγράφειος Αγών Α'. σ. 134

Ο έμπιστος φίλος

Ούλον τον κόσμο γύρεψα, πονέντε και λεβάντε,
να βρω 'να φίλο μπιστικό σαν και τον απατό μου.
Δεν ήβρα φίλο μπιστικό, μηδ' αδερφό καλλιάν του,
σαν το σπαθάκι μ' αδερφό, σαν το πουγκί μου φίλο.
Κι όπου καβγάς και πόλεμος, πολέμα συ σπαθί μου '
κι οπού 'ναι γάμος και χαρά, ξόδιαζε συ πουγκί μου.

Ν.Πολίτη Εκλογαί, αρθ. 227 

Δεν υπάρχουν σχόλια: