Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Μιχάλης Παπαγιαννάκης - μικρό αφιέρωμα για μια μεγάλη απουσία...

........................................................ Μιχάλης Παπαγιαννάκης (1941 - 2009)
‘’…παραμένω στην άποψη ότι η συμμετοχή στα κοινά και μάλιστα  στην πιο συστηματική πλευρά τους, που είναι οι εξελίξεις στη διαμόρφωση της πολιτικής και της ηγεσίας των κομμάτων, πρέπει να έχει «κόστος». Εννοώ κάποια μορφή αλληλεγγύης και συνευθύνης με τους άλλους, κάποια δέσμευση και κάποια στράτευση. Όλα αυτά που ορίζουν ουσιαστικά την έννοια του μέλους ενός κόμματος που ελεύθερα αναλαμβάνει ευθύνες και υπεύθυνα ασκεί αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής και κριτικής. Απορρίπτω την εκχώρηση της προσωπικότητας του οποιουδήποτε σε κάποιες αλάνθαστες ηγεσίες ή «πρωτοπορίες»

                                                  Μιχάλης  Παπαγιαννάκης
                                                         («Ελευθεροτυπία»,11/11/2007)

Δεν υπάρχουν σχόλια: