Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

D. Scarlatti: Mandolin Sonatas - Artemandoline ensemble (youtube)

 ............................................................D. Scarlatti: Mandolin SonatasArtist: Artemandoline, Mari Fé Pavón (baroque mandolin), Manuel Muñoz (baroque guitar), Jean-Daniel Haro (viola da gamba), Jean-Christophe Leclère (harpsichord)


00:00:00 Sonata in G Major, Kk. 91: I. Grave 00:01:24 Sonata in G Major, Kk. 91: II. Allegro 00:05:01 Sonata in G Major, Kk. 91: III. Grave 00:06:16 Sonata in G Major, Kk. 91: IV. Allegro 00:07:38 Sonata in E Minor, Kk. 81: I. Grave 00:09:19 Sonata in E Minor, Kk. 81: II. Allegro 00:12:24 Sonata in E Minor, Kk. 81: III. Grave 00:13:44 Sonata in E Minor, Kk. 81: IV. Allegro 00:15:15 Sonata in G Minor, Kk. 88: I. Grave 00:17:23 Sonata in G Minor, Kk. 88: II. Allegro moderato 00:19:55 Sonata in G Minor, Kk. 88: III. Allegro 00:21:24 Sonata in G Minor, Kk. 88: IV. Minuetto 00:23:18 Sonata in D Minor, Kk. 90: I. Grave 00:26:50 Sonata in D Minor, Kk. 90: II. Allegro 00:31:18 Sonata in D Minor, Kk. 90: III. Siciliana 00:32:12 Sonata in D Minor, Kk. 90: IV. Allegro 00:34:14 Sonata in D Minor, Kk. 77: I. Moderato cantabile 00:37:25 Sonata in D Minor, Kk. 77: II. Minuetto 00:39:43 Sonata in D Minor, Kk. 89: I. Allegro 00:43:12 Sonata in D Minor, Kk. 89: II. Grave 00:45:20 Sonata in D Minor, Kk. 89: III. Allegro


Δεν υπάρχουν σχόλια: