Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Bach - Flute Partita in A minor BWV 1013-Root | Netherlands Bach Society

............................................................


Bach - Flute Partita in A minor BWV 1013-Root | Netherlands Bach Society


0:00 Allemande 
5:36 Courante 
8:35 Sarabande 
12:28 English Bourrée
Δεν υπάρχουν σχόλια: