Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

Four Basque Songs "Lau Euskal Abesti" - Jesus Guridi played by Sanel Redzic

.............................................................


Four Basque Songs "Lau Euskal Abesti" - Jesus Guridi played by Sanel Redzic

Four Basque Songs "Lau Euskal Abesti" for guitar trio 
1. Ala Baita 
2. Arantzazura 
3. Zorabiatua Naiz 
4. Alabatua (Cancion de Ronda) 

Played by Sanel Redzic : Guitar: Otto Vowinkel 2019
Δεν υπάρχουν σχόλια: