Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

"ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ" (youtube, 19 Δεκ 2011)

..............................................................


ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
  
(από τους ύμνους της Αγίας Γραφής) Το συγκεκριμένο γράφτηκε τον 4ο αι από τον Σολομώντα

Τι ωραιώθης και τι ηδυνήθης,
αγάπη, εν τρυφαίς σου!
Τούτο μέγεθός σου...
Ωμοιώθης τω φοίνικι,
και οι μαστοί σου τοις βότρυσιν.
Είπα: Αναβήσομαι επί τω φοίνικι,
κρατήσω των ύψεων αυτού.
Εγώ τω αδελφιδώ μου,
και επ’ εμέ η επιστροφή αυτού.
Ευώνυμος αυτού υπό την κεφαλήν μου,
και η δεξιά αυτού περιλήμψεταί με.
Υπό μήλον εξήγειρά σε...
Και η δεξιά αυτού περιλήμψεταί με...
Εκεί ωδίνησέν σε η μήτηρ σου...
Ευώνυμος αυτού υπό την κεφαλήν μου...
Εκεί ωδίνησέν σε η τεκούσα σου.
Θες με ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου,
ως σφραγίδα επί τον βραχίονά σου.
Ότι κραταιά ως Θάνατος Αγάπη,
σκληρός ως Άδης Ζήλος.
Περίπτερα αυτής περίπτερα πυρός, φλόγες αυτής.
Ύδωρ πολύ ου δυνήσεται σβέσαι την αγάπην,
και ποταμοί ου συγκλύσουσιν αυτήν.

Ανέβηκε στις 19 Δεκ 2011
 
Αποσπάσματα από το ΄΄Άσμα Ασμάτων΄΄ του Σολομώντα.
Τραγουδούν:Δημήτρης Ψαριανός, Φλέρυ Νταντωνάκη.
Από το δίσκο: Μεγάλος Ερωτικός
Μετάφραση: Γιώργος ΣεφέρηςΔεν υπάρχουν σχόλια: