Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Δέκα θερινά γυμνά του Lucien Clergue (http://blog.grainedephotographe.com / 2014)

...........................................................

                         Γυμνά θέρους...

       Lucien Clergue  (http://blog.grainedephotographe.com / 2014)

 Δεν υπάρχουν σχόλια: