Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

" Η Επέμβασις των Θεών" του Κ.Π. Καβάφη (1863-1933) & G.Tossikian: Koyunbaba, suite for guitar, οp.19 (Carlo Domeniconi) [Τοσικιαν] (youtube, 12 Ιουλ 2016)

..............................................................


G.Tossikian: Koyunbaba, suite for guitar, οp.19 (Carlo Domeniconi) [Τοσικιαν]


Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλ 2016
Carlo Domeniconi (b.1947)
Koyunbaba, suite for guitar, οp.19 

00:00 Moderato
04:28 Mosso
06:00 Cantabile
09:57 Presto

George Tossikian
Mosaic
shadows of forgotten ancestors
(MOTIVO, 2013)
 
Three years after his first discographic work "Guitar Music by Greek Composers", George Tossikian is bringing out his second album, entitled "Mosaic".
The work is a collection of pieces for classical guitar inspired by the musical traditions of the Balkans, Greece, Asia Minor, Armenia, Persia and Israel.
The 70-minute CD includes compositions by Evangelos Boudounis, Dusan Bogdanovic, Carlo Domeniconi, Iakovos Kolanian, Lily Afshar, and Sid Robinovitch.
The civilizations that were born and thrived on the threshold of East and West, with their rich cultures and long histories have been considered, since ancient times, a point of dialogue between two different worlds.
Though these cultures may differ considerably in many respects, they share a certain atmosphere, an essence, which few things, if any, can communicate as well as their music.
Selecting works from Armenia, Persia, Greece, Asia Minor, Israel and the Balkans, this collection creates an invisible map where haunting melodies reveal a unit born out of shared experiences and influences, a perfect harmony.
Just like the art of the mosaic was born at the same time throughout this area, bringing together these neighboring cultures, so this selection of music, brings together pieces from their musical tradition that, different on the surface, form a harmonious whole, a musical mosaic.

For further information, please visit: http://tossikian.webs.com/Η Επέμβασις των Θεών

Ηeartily know /.../ Τhe gods arrive.
                                                        ΕΜΕRSΟΝ

        RÉΜΟΝΙΝ. — ... Ιl disparaîtra au moment nécessaire;
                les dieux interviendront.
        Μme DΕ RUΜΙÈRΕS. — Comme dans les tragédies
                antiques?                                (Acte ΙΙ, sc. i)
        Μme DΕ RUΜΙÈRΕS. — Qu’y a-t-il?
        RÉΜΟΝΙΝ. — Les Dieux son arrivés.
                                                        (Acte V, sc. x)
                        ALΕΧAΝDRΕ DUΜAS, FΙLS, L’Εtrangère
Θα γίνει τώρα τούτο, κ’ έπειτα εκείνο·
και πιο αργά, σε μια ή δυο χρονιές (ως κρίνω),
τέτοιες θα είν’ οι πράξεις, τέτοιοι θα ’ν’ οι τρόποι.
Δεν θα φροντίσουμε για μακρινό κατόπι.
Για το καλύτερον ημείς θα προσπαθούμε.
Και όσο προσπαθούμε, τόσο θα χαλνούμε,
θα μπλέκουμε τα πράγματα, ώς να βρεθούμε
στην άκρα σύγχυσι. Καί τότε θα σταθούμε.
Θα είν’ η ώρα οι θεοί να εργασθούνε.
Έρχονται πάντοτ’ οι θεοί. Θα κατεβούνε
από τες μηχανές των, και τους μεν θα σώσουν,
τους δε βίαια, ξαφνικά θα τους σηκώσουν
από την μέση· και σαν φέρουνε μια τάξι
θ’ αποσυρθούν. — Κ’ έπειτ’ αυτός τούτο θα πράξει,
τούτο εκείνος· και με τον καιρόν οι άλλοι
τα ιδικά των. Και θ’ αρχίσουμε και πάλι.


                                         Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993)

Δεν υπάρχουν σχόλια: