Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Arvo Pärt : Cantus in memoriam Benjamin Britten (youtube)

 ...............................................................Arvo Pärt : Cantus in memoriam Benjamin Britten

Le chef Kent Nagano dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans le Cantus in memoriam Benjamin Britten, composé par Arvo Pärt.

Δεν υπάρχουν σχόλια: