Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

"Συμφωνία" ποίημα του Bertolt Brecht (1898 - 1956) (μτφ. Μ.Πλωρίτης)

.......................................................

Bertolt Brecht
(1898 - 1956)ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Gleichklang)

Αυτός στην Κίνα
εδώ εκείνη
Καλή, είπε κείνος
Μέρα, είπε κείνη. 

(1954)

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης
(εκδ. "Θεμέλιο", 2000)  
Δεν υπάρχουν σχόλια: