Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Vasily Vereshchagin (1842-1904)

..............................................................
 Vasily Vereshchagin, Russian painter 
                (October 26,1842 - April 13,1904)


Vasily Vereshchagin (Russian, 1842-1904).
The Road of the War Prisoners, 1878-1879.
Oil on canvas, 71 1/4 x 117 11/16 x 2 1/4 in. (181 x 298.9 x 5.7 cm). Brooklyn Museum, Gift of Lilla Brown in memory of her husband, John W. Brown , 06.46 “The Apotheosis of War” , 1871.
by the Russian artist Vasily Vasilyevich VereshchaginDefeated. Requiem, 1878 - 1879
Vasily Vereshchagin.


Sale of a child-slave (1872)
Eaters of opium, 1868


Περισσότερα για τον ζωγράφο Vasily Vereshchagin, εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Vereshchagin

Δεν υπάρχουν σχόλια: