Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Alice Ader plays Scarlatti - 20 Keyboard Sonatas (youtube, 3 Οκτ 2013)

............................................................


Alice Ader plays Scarlatti - 20 Keyboard Sonatas 

 

Δημοσιεύτηκε στις 3 Οκτ 2013
 
 
Alice Ader, piano

00:00:00 K. 12 in G minor
00:03:20 K. 144 in G major
00:08:45 K. 99 in C minor
00:13:56 K. 441 in B-flat major
00:18:06 K. 373 in B-flat major
00:20:24 K. 32 in D minor
00:23:33 K. 43 in G minor
00:26:24 K. 202 in B-flat major
00:30:10 K. 40 in C minor
00:32:29 K. 225 in C major
00:37:23 K. 8 in G minor
00:42:53 K. 70 in B-flat major
00:45:15 K. 95 in C major
00:47:47 K. 56 in C minor
00:51:28 K. 244 in B major
00:56:33 K. 83 in A major
01:01:03 K. 25 in F-sharp minor
01:04:40 K. 69 in F minor
01:10:05 K. 85 in F major
01:11:18 K. 59 in F major

Δεν υπάρχουν σχόλια: