Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Από "Τα τελευταία του γέρου" (1907) του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

.......................................................

 Από "Τα τελευταία του γέρου" (1907)  

     του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

"...Μακράν νύκτα του Νοεμβρίου, η γραία ηγρύπνει πλησίον του ασθενούς, όστις - συχνά παλαίων με τον ίδιον εαυτόν του - έπιπτε κάτω από το χαμηλόν κρεβάτι κι εκυλίετο. Η μικρή Κατίνα, έκθετον το οποίον είχε προσλάβει η γραία από το Βρεφοκομείον, ήτο η μόνη συντροφιά της. Είχε γίνει ήδη οκταέτις, και την είχε κρατήσει πλησίον της με όλας τας διαμαρτυρίας του γαμβρού και της εγγονής, οίτινες, αν και χίλια μικρά θελήματα τους έκαμνε, την επαράβλεπαν και την έκραζαν "μπαστάρδα"..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: