Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

"Ερωτικός Εσπερινός" του Πλάτωνος Ροδοκανάκη (1883 - 1919/20) ("ΑΥΓΗ", 29/1/2015)

.......................................................
 Πλάτων Ροδοκανάκης

(1883-1919/20)Ερωτικός Εσπερινός

Θυμίαμα της ύλης εύοσμον, ανά τα σκοτεινά φυλλώματα του δάσους, ο κατακλυσμός των λάγνων επιθυμιών. Όταν ιερουργή οργώσα η νεότης τας ηδυπαθείς μυσταγωγίας της σαρκός. _ Ανεπαυόμην όπισθεν μικράς φιλύρας, εις την μάλλον απόκεντρον γωνίαν του άλσους. Εις ολίγων βημάτων απόστασιν έχαινε δροσεράς σκιάς, εν είδος άντρου, αφανιζομένου μέσα εις τους χιονωδεις βότρυς ακακιών, κατεχομένων υπό πυρετόν εξανθήσεως. Ήμην εντελώς αθέατος από δύο νεαρούς εραστάς, οι οποίοι ενεπιστεύθησαν εις το διακριτικόν σκιόφως της δενδροστοιχίας, όπως διακινδυνεύσουν μερικάς αισθητικάς επιψαύσεις. Το σώμα των ήσπαιρεν ηδονικώς υπό το μέθυ των υγρών εναγκαλισμών ότε αιφνιδίως, εις το διαχυνόμενον φαιοπράσινον σκότος, παρετήρησα μετά τρόμου εκ του ημιγύμνου συμπλέγματος να αναβαίνουν εν είδει εξατμίσεως τα φορέματα και οι σάρκες των μελών [...]

                                                 ΠΛΑΤΩΝ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ

(1908)


Από το "Ποιητικό Ανθολόγιο" της "ΑΥΓΗΣ" (29/1/2015)
με ανθολόγο του Ιανουαρίου του 2015 τον Νίκο Μαυρέλο

Δεν υπάρχουν σχόλια: